Get your company on the path to success. Strategie. Organizace. Dashconsult.

dashconsult management consultancy

DASHCONSULT CONSULTANCY

ABOUT US

Dashconsult poskytuje poradenství v oblasti analýzy, internacionalizace, strategického poradenství a realizace projektů. Dashconsult advises in the fields of analysis, internationalization, strategic consulting, and project implementation.

OUR VISION

Stavíme mosty mezi známými a méně známými světy. Naší prací je pozorovat a popisovat, porovnávat a analyzovat, navrhovat koncepce a projektové plány, poskytovat doprovod, kontrolovat a dolaďovat.

We build bridges between the familiar and the less familiar worlds. Our work is to provide accompaniment, to observe and describe, to compare, and to analyze the statement of objectives, concepts and project plans, the controlling and fine-tuning.

SERVICES

Analýza & Strategie & Plánování & Vývoj & Organizace & Management & Udržitelnost.

Analysis & Strategy & Planning & Development & Organization & Management & Sustainability.

Our clients